Kates-Thomsen Family Tree:Information about Solomon Kegley