Kates-Thomsen Family Tree:Information about Susannah Kegley