Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ann Kegley