Kates-Thomsen Family Tree:Information about Peder Poulsen