Kates-Thomsen Family Tree:Information about Elizabeth Ann Davis