Kates-Thomsen Family Tree:Information about John Davis