Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ihme Agnes Mogasen