Kates-Thomsen Family Tree:Information about Walter Burton Kates