Kates-Thomsen Family Tree:Information about Viola Kates