Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ruth Ann Kates