Kates-Thomsen Family Tree:Information about James H. Kates