Kates-Thomsen Family Tree:Information about Edgar Kates