Kates-Thomsen Family Tree:Information about Linda Sipple Kates