Kates-Thomsen Family Tree:Information about Hazel Nora Kates