Kates-Thomsen Family Tree:Information about Willis Edgar Kates