Kates-Thomsen Family Tree:Information about Anthony Ballis