Kates-Thomsen Family Tree:Information about Elaine Ballis