Kates-Thomsen Family Tree:Information about Sandra Kates