Kates-Thomsen Family Tree:Information about Debbie Kates