Kates-Thomsen Family Tree:Information about Salena Eloise Kates