Kates-Thomsen Family Tree:Information about Thomas Lawrence Kates