Kates-Thomsen Family Tree:Information about Linda Margaret "Peggy" Kates