Kates-Thomsen Family Tree:Information about Inez Minch