Kates-Thomsen Family Tree:Information about Mary Delia Malliard