Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ann Maria Minch