Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ebenezer Hall