Kates-Thomsen Family Tree:Information about Daniel Johnson