Kates-Thomsen Family Tree:Information about Margaretha Parris