Kates-Thomsen Family Tree:Information about Lydia Fithian