Kates-Thomsen Family Tree:Information about Ananias Irelan