Kates-Thomsen Family Tree:Information about Benjamin Pierson