Kates-Thomsen Family Tree:Information about Christian Johnson