Kates-Thomsen Family Tree:Information about Jacob Johnson