Kates-Thomsen Family Tree:Information about Brenda Davis