Kates-Thomsen Family Tree:Information about Richard Cecil Davis