Kates-Thomsen Family Tree:Information about Terrance Davis