Kates-Thomsen Family Tree:Information about Patricia Bartz