Kates-Thomsen Family Tree:Information about Quino Perez