Kates-Thomsen Family Tree:Information about Sesario Perez