Kates-Thomsen Family Tree:Information about Cynthia Ann Sheppard