Kates-Thomsen Family Tree:Information about Sarah Pashley