Kates-Thomsen Family Tree:Information about Elias Bradford