Kates-Thomsen Family Tree:Information about Tobias B. Lindamood