Kates-Thomsen Family Tree:Information about Gordon Robert Lindamood