Kates-Thomsen Family Tree:Information about Simon Alexander Lindamood