Kates-Thomsen Family Tree:Information about James Davis, Jr.