Kates-Thomsen Family Tree:Information about Edmund Davis