Kates-Thomsen Family Tree:Information about Jane Davis