Kates-Thomsen Family Tree:Information about Abisha Davis