Kates-Thomsen Family Tree:Information about Othoniel Davis